Bloggen realisten.se ger en inblick i den svenska politiken och några av de största riksdagspartierna.

Politik finns överallt i samhället och berör oss alla, mer eller mindre, hela tiden. Skola, vård, omsorg och flyktinginvandring är några av de större politiska områdena. Det finns även en omfattande politisk representation i näringslivet. Många av de större aktiebolagen i Sverige är statliga och styrs därmed politiskt, direkt eller indirekt, exempelvis Telia, Systembolaget och Svenska Spel.

Riksdagen speglar Sverige

800px-Riksdagshuset_Stockholm_2011De som är engagerade politiskt kommer från alla samhällsskikt och yrkesgrupper. Ledamöterna från de politiska partierna som väljs in i riksdagen speglar därigenom hur samhället är sammansatt. När det gäller det absoluta toppskiktet i partierna så utses allt oftare yngre ledare som inte sällan haft en ledande roll i något av de politiska ungdomsförbunden. Väljarundersökningar som görs i samband med varje riksdagsval visar att väljarströmmarna kan röra sig mycket bara mellan två valperioder. Förr var det vanligt att väljarna röstade på ett och samma parti år efter år. Numera är väljarna inte alls lika partitrogna som tidigare utan lägger sina röster på ett annat parti om det bättre motsvarar förväntningarna, precis som att byta till en bank eller ett försäkringsbolag med ett bättre erbjudande.

Svenska partier

Det parti som suttit i regeringsställning under flest valperioder är Socialdemokraterna med de sociala välfärdsfrågorna i fokus, benämnt den svenska modellen. Sverigedemokraterna, med flyktinginvandringen som den största frågan, är partiet som stått för den största ökningen av väljare i det senaste riksdagsvalet.

Realisten belyser de mest centrala frågorna som svenska riksdagspartier lyfter fram idag. Politik är spännande och partierna utmanas ständigt till anpassningar som genereras av de förändringar som sker i allt snabbare takt i Sverige och omvärlden.

Riksdagshuset – Bilden från Wikipedia