Centerpartiet

C_CMYK

Centerpartiet är ett socialliberalt och grönt politiskt parti i Sverige och partiledare är sedan 2011 Annie Lööf. Partiets nuvarande namn togs 1957 och ersatte då det tidigare Bondeförbundet som man används sig av sedan 1913. På 70-talet var Centerpartiet det ledande borgliga partiet och ingick på 50-talet i några socialdemokratiska  koalitionsregeringar och stödde även 95-98 en socialdemokratisk regering. Sedan 2004 ingår partiet däremot i Alliansen tillsammans med Moderaterna, kristdemokraterna och Liberalerna.

Från början var partiet landsbygdsinriktat och förespråkade en sparsamhet med statens pengar. I takt med uppbyggandet av folkhemmet med urbanisering och landsbygdens avfolkning blev decentralisering partiets främst ledord. Liberala värderingar blev viktigare och individen i fokus. Centerpartiets främsta frågor rör jobb, företagande, decentralisering och landsbygd, välfärd och miljö.

Idag är partiet det femte största i Sveriges riksstad. Traditionellt sett är partiet starkare i kommuner och landsting än på det nationella planet. Det starkaste stödet har man i Gotlands och Jämtlands län.

Från början ett Bondeparti

Centerpartiet är ett av Sveriges äldsta partier och förberedelserna för att att starta Bondepartiet började redan 1908, men det var först när Carl Berglund publicerade ”Bröder låt oss enas!” i sin nya tidning Landsbygden som partiarbetet tog fart. Därför räknar Centerpartiet denna publicering som sin födelsedag, den 1 december 1910. Formellt däremot bildades partiet 1913 i Falköping, som Bondeförbundet och gick samman med Jordbrukarnas Riksförbund 1921.

Partiet bildades som en självständig och folklig politisk parti för bönderna, man ville gynna denna grupp människor. 1951, några år efter andra världskriget, sviktade förtroendet för Socialdemokraterna och ett regeringssamarbete infördes. Villkoret var att Socialdemokraterna lade socialiseringen åt sidan.

1957 lämnade Centerpartiet regeringen och gick då från ett intresseparti på landsbygden till ett idéburet med decentralisering och miljöfrågor som de viktigaste punkterna. Ett namnbyte genomdrevs även, först till Centerpartiet Bondeförbundet och sedan enbart Centerpartiet. I samma veva lämnade partiet Socialdemokraterna.

Samarbete med alliansen

På 60-talet utvecklades mittensammanverkan, ett samarbete mellan Centerpartiet och Liberalerna. Detta gav resultat och partiet växte till att bli de största borgliga partiet i valet 1972. Dåvarande partiledare Torbjörn Fälldin var stark motståndare till kärnkraftverk, men efter att ha bildat regering med Liberalerna och Moderaterna tvingades han gå med på att ladda kärnkraftreaktorn Barsebäck 2. Oenigheten i frågan gjorde tillslut att regeringen avgick 1978. 1985 fick partiet Sveriges första kvinnliga partiledare för ett riksdagsledamot.

Mellan 1991 och 1994 medverkade Centerpartiet i Carl Bildts regering, för att mellan åren 1995-1998 samarbeta med den socialdemokratiska regeringen. I valet 1998 fick Centerpartiet det sämsta stödet i partiets historia med bara drygt fem procent. Inför valet 2006 deltog partiet i Allians för Sverige och blev med 7,9 procent av rösterna Sveriges tredje största parti. Tillsammans med de tre andra partierna i alliansen lyckades dem genomföra ett regeringsskifte. Dåvarande partiledare Maud Olofsson lanserade 2006 förslaget om Ungdomsavtalet, där en nyanställning på personer upp till 26 år skulle kunna sägas upp med omedelbar verkan under två år. Detta möttes med hårt kritik som bland annat fönsterkrossning och klotter. Vid partistämman 2011 avböjde Olofsson omval och Annie Lööf valdes in till ny partiledare.