Moderaterna

nyam_farg_text

Moderata samlingspartiet, Moderaterna eller även kallad Nya Moderaterna är ett liberalkonservativt politiskt parti i Sverige. Partibeteckningen på valsedlar mm är Moderaterna. Sedan 10  januari 2015 är Anna Kinberg Batra partiledare, dessförinnan Fredrik Reinfeldt. Idag är partiet Sveriges näst största parti sett till antal mandat i riksdagen. Starkaste stödet för Moderaterna hittar vi i Stockholm med 32,66% i valet 2010, samt Skåne läns södra på en andraplats.

Från början var Moderaterna ett klassiskt konservativt och nationalistiskt parti, men har efterhand övergått till liberala och internationalistiska idéer. Ideologin står för ett behov av en kontinuitet, visionen om det öppna samhället och den enskilda människans valfrihet.

I valet 2006 samarbetade moderaterna med centern, kristdemokraterna och folkpartiet i något som kallades ”Alliansen för Sverige” och därefter tog dem också makten i regeringen. Fredrik Reinfeldt utsågs till ny stadsminister eftersom moderaterna var det största borgerliga partiet. I valet 2010 fick Alliansen återigen förtroendet med 30% av rösterna och var vid denna tidpunkt lika stora som socialdemokraterna. I valet 2014 tappade Moderaterna röster och slutade på 24%, vilket gjorde att Alliansen förlorade sin majoritet

Med rötter i konservativa partier

Moderaternas rötter hittar vi i de olika konservativa grupper och partier som fanns under 1800-talets andra hälft. Allmänna valmansförbundet (AVS) som från början hade sina rötter i Lantmannapartiet bildades därför att man i högerkretsar ansåg det nödvändigt att organisera sig bättre mot en snabbt växande arbetarrörelse. 1938 bytte partiet namn från Allmänna valmansförbundet till Höger Riksorganisationen.

Efter segervalet 1928 blev det bakslag för partiet som 1952 var tillbaka igen tack vare Jarl Hjalmarsson som blivit partiordförande. Det var en konservativ grundsyn och bestämd ideologisk kamp mot efterkrigstidens planhushållningsidéer som gav partiet en viktig roll i 50-talets politiska utveckling. Moderaterna förde fram förslag som skulle göra det möjligt att vara oberoende  och själv klara sin ekonomi. Det som betecknade partiets modell var ”Ägardemokrati”, att sprida ägandet av näringslivet till allmänheten istället för att som socialdemokraterna koncentrera ägandet. 1969 bytte Höger Riksorganisationen namn till  Moderata samlingspartiet.

Sänkta skatter skulle öka valfriheten

På 60-talet fick Moderaterna ett bakslag genom att vara det minsta borgliga partiet, för att sedan 79 vara tillbaka som största parti. Under 80 och 90-talet ändrade partiet sin framtoning från tidigare då man gjort motstånd från socialdemokraternas socialiserings och centralstyrningspolitik.  Nu presenterade man istället ett positivt politiskt alternativ som handlade om att sänka skatterna och öka valfriheten. Att kunna klara sig på sin lön när skatten var betald utan att behöva bidrag, att den enskilda människan ska kunna styra över sin egen vardag.
Efter valet 1991 då Carl Bildt bildade en koalitionsregering bestående av fyra borgerliga partier var det första gången sedan 1930 som Moderaterna hade en stadsminister. Nu sänktes skattetrycket, ett vårdnadsbidrag infördes och de tre borgerliga regeringsåren innebar en valfrihetsrevolutions. 1994 fick återigen Sverige en socialistisk regering och 2004 bilades Alliansen som tillkom för en politik för frihet, ekonomisk tillväxt, minskad arbetslöshet och en fungerande välfärd. 2006 vann Alliansen och bildade regeringen,