Statens dubbla roller på spelmarknaden  

Staten har lagstiftat om monopol på spelmarknaden i Sverige. Den svenska spellagstiftningen har ifrågasatts vara inkonsekvent av EU-kommissionen inklusive svenska representanter. Det började med att kommissionen krävde att reglerna för online-spel skulle bli tydligare och i oktober 2014 drogs det svenska spelmonopolet inför rätta. Anklagelserna gällde då även tvivelaktigheter om den svenska lagen verkligen överensstämde med EU-lagen. Det fanns även kritik från borgerliga svenska EU-kommissionärer som beskyllde svenska staten för att ha tagit åt sig dubbla roller, både som kontrollant, operatör och dessutom vara den som tjänar pengar på spelmarknaden.

Gammalmodig spellagstiftning

Syftet med den svenska spellagstiftningen är att ge en sund och säker spelmarknad med sociala skyddsintressen i fokus. Tillståndet som krävs för att sätta upp lotterier ska minska risken för bedrägerier och olagliga spel med aktörer som inte har rent mjöl i påsen.

Den digitala teknikutvecklingen går rasande fort och utbudet av spel på internet växer i snabb takt. Idag finns spel tillgängliga online på internet och det är möjligt att spela varsomhelst och dygnet runt på smarta telefoner. Många gånger är lättillgänglighet något som eftersträvas men när det gäller spel på nätet kan det tvärtom vara en stor nackdel. Det finns spelare som trillar dit och utvecklar ett beroende med stora summor pengar som inte sällan lånats på kredit. Marknaden är global med många spelbolag även utanför Sveriges gränser. Spellagstiftningen som gäller i Sverige utformades på den tiden då papperslotter såldes i tombolor.

Nytt licenssystem 2017

För att modernisera lagstiftningen och agera på EU:s anklagelser har regeringen initierat en utredning. Finansdepartementet har fått i uppdrag att ta fram riktlinjerna för ett nytt licenssystem som ska vara färdigt 2017. Syftet med licenssystemet är att reglerera spelmarknaden så att konsumenten skyddas, att spelandet bedrivs på ett säkert sätt och att förutsättningarna för att bedriva verksamhet på spelmarknaden blir tydliga. Alla som agerar på den svenska spelmarknaden måste vara behöriga och kunna visa upp tillstånd. Det medför att icke seriösa aktörer kommer att stängas ute. En annan viktig aspekt med licenssystemet är att skador och problem med spelande ska begränsas. Målet är att spelandet inte ska öka genom att genom att efterfrågan på onlinespel ska erbjudas säkert och kontrollerat. Spelmarknaden blir då öppen för konkurrens samtidigt som krav ställs på motprestationer i form av beskattning och att lämplighet uppfylls av spelbolagen.

Regeringen har meddelat att det nya licenssystemet ska öppna för konkurrens, mota bort oseriösa spelbolag och att kontrollen återges till svenska staten. Flera andra länder, exempelvis Danmark, Italien och Frankrike har redan etablerat liknande licenssystem så att flera aktörer kan agera i spelbranschen.

Lotterier ideella organisationers födkrok

Sedan lång tid tillbaka är lotterier en viktig inkomstkälla för ideella organisationer med aktiviteter inom idrott och många andra områden. Bingolotter är ett exempel på ett stort koncept där medlemmar i föreningar säljer lotter och på så sätt får ett ekonomiskt tillskott till sina verksamheter som många gånger gör stor nytta i samhället. Det är viktigt att lotteriförsäljningen kan fortsätta på ett eller annat sätt även i framtiden. Finansdepartementets utredning av licenssystemet kommer därför att se till att föreningarnas möjlighet att sälja lotter även efter att licenssystemet är utarbetat 2017.