Sverigedemokraterna centrerar invandringspolitiken

sd

Sverigedemokraterna är partiet som sätter invandringspolitiken och flyktingfrågan högst upp på sin agenda. Flyktinginvandringens omfattning till Sverige måste minska, hävdar Sverigedemokraterna. Partiet betonar att utsatta människor ska få hjälp på plats i sina hemländer. Sverigedemokraterna menar att en av de större fördelarna med tillvägagångssättet är en effektivare användning av pengamedel. Under åren har partiet kommit med förslag på åtgärder hur invandringen till Sverige kan stoppas eller åtminstone väsentligt reduceras. I linje med att minska antalet utlandskommande var förslaget om att införa ett repatrieringsbidrag (verbet repatriera betyder återföra till hemlandet). Bidraget skulle innebära att en summa pengar kunde ansökas av och delas ut till de flyktingar som valde att återvända till sina hemländer.

Fördubblat väljarstöd på fyra år

I det senaste riksdagsvalet 2014 fick Sverigedemokraterna 12,9 % av rösterna vilket innebar att antalet anhängare fördubblats sedan det föregående valet 2010. Vallokalundersökningen kallad Valu genomförs av Sveriges Television i alla nationella val sedan 1991. Den senaste Valun visade att av de som la sin röst på Sverigedemokraterna hade nära 60 % tidigare röstat på något av de övriga partierna i riksdagen. Den största andelen av Sverigedemokraternas nya sympatisörer var de som hade lämnat Moderaterna och Socialdemokraterna. Väljarströmmarna rörde sig även från övriga riksdagspartier, dock inte i samma omfattning som de som hade växlat från (m) och (s). Sverigedemokraternas mandat räcker inte till egen majoritet, dock har partiet i många sammanhang använt sin roll som vågmästare över blockgränserna i riksdagen.

Ung partiledare med lång erfarenhet

Jimmie Åkesson var 24 år när han 2005 axlade rollen som partiledare för Sverigedemokraterna. Vid sidan av partiledaruppdraget är Åkesson sedan 1998 invald i kommunfullmäktige i Sölvesborg. En tid efter det senaste valet 2014, från oktober och ett halvår framåt var Jimmie Åkesson sjukskriven på grund av utbrändhet och sitt spelberoende. Jimmie Åkesson berättade i TV-intervjuer att han spelat bort stora summor pengar. Under sjukfrånvaron spekulerades det i att Sverigedemokraternas väljarsympatier skulle minska. Dock fanns inga tecken på nedgång enligt opinionsundersökningarna, varken under Åkessons frånvaro eller i anslutning till hans återinträde som partiledare våren 2015.

Svenska traditioner

Partiet förespråkar att svenska traditioner bibehålls och Jimmie Åkesson har sagt att det är en av anledningarna till att han i bland väljer folkdräkt i offentliga sammanhang, som vid riksdagens högtidliga öppnande. Enligt Sverigedemokraterna medför invandringen till Sverige att skilda kulturer blandas och att det genuint svenska riskerar att utarmas. Musik, hantverk och mat är exempel på områden som partiet lyfter fram och som måste bevaras i sina svenska former. Hämtat från Sverigedemokraternas kulturpolitik ”I sin allra vidaste mening skulle den svenska kulturen kunna definieras som summan av allt som någonsin tänkts, skrivits, sagts, skapats eller gjorts av personer som tillhör den svenska nationen”.